Refundacja leków

Jednym ze sposobów kreowania polityki prozdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia jest całkowita lub częściowa refundacja leków. Ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, wspomagając tym samym pacjentów i osoby przewlekłe chore, których nie stać na zakup niejednokrotnie podstawowych medykamentów, umożliwiających im normalne funkcjonowanie. (więcej…)

Artykuły medyczne

Programy polityki zdrowotnej

2015-2018

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych to wieloletni program działający na podstawie ustaw z lat wcześniejszych. Został on ustalony w odpowiedzi na jedno z wyzwań demograficznych, jakie stawia przed społeczeństwem współczesny...
2016-2020

Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020

Depresja nierzadko określana jest mianem współczesnej choroby cywilizacyjnej. Cierpi na nią coraz więcej osób, jednak ze względu na fakt pewnego bagatelizowania czy wręcz stygmatyzacji konieczności podjęcia leczenia psychiatrycznego, część z...
2012-2018

Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018

Na chorobę zwaną hemofilią choruje stosunkowo niewiele osób. Jednak jest to problem społeczny, ponieważ kosztowna rehabilitacja, trudności w leczeniu tworzą problemy dla wielu chorych, nawet jeśli ci stanowią nieliczną grupę.