Programy polityki zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej to wykaz działań, finansowanych ze środków publicznych, których podjęcie ma na celu wykrycie i zrealizowanie pewnych potrzeb zdrowotnych Polaków, jak również poprawę stanu zdrowia określonych grup społecznych.