Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018

Na chorobę zwaną hemofilią choruje stosunkowo niewiele osób. Jednak jest to problem społeczny, ponieważ kosztowna rehabilitacja, trudności w leczeniu tworzą problemy dla wielu chorych, nawet jeśli ci stanowią nieliczną grupę.