Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych to wieloletni program działający na podstawie ustaw z lat wcześniejszych. Został on ustalony w odpowiedzi na jedno z wyzwań demograficznych, jakie stawia przed społeczeństwem współczesny świat, czyli zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Program ten ma na celu przede wszystkim popularyzację wśród społeczeństwa profilaktycznych badań wykrywających nowotwory. Dotyczy to między innymi takich badań jak cytologia czy mammografia.

Dzięki zrealizowaniu założeń programu, w Polsce wzrosnąć powinna świadomość społeczeństwa na temat wykrywania nowotworów, odpowiedniej profilaktyki hamującej ich rozwój oraz sposobów i możliwości leczenia chorób nowotworowych.