Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020

Depresja nierzadko określana jest mianem współczesnej choroby cywilizacyjnej. Cierpi na nią coraz więcej osób, jednak ze względu na fakt pewnego bagatelizowania czy wręcz stygmatyzacji konieczności podjęcia leczenia psychiatrycznego, część z nich nigdy nie zdecyduje się na zdiagnozowanie tej przypadłości.

Polski program zapobiegania depresji, ustalony na lata 2016-2020, ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do wzrostu świadomości społecznej w temacie tej groźnej choroby. Przyczynią się do tego działania podjęte na trzech polach:

  1. Opracowywania specjalnych rekomendacji w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz leczenia depresji w Polsce

  2. Promocji zdrowia psychicznego w całym społeczeństwie

  3. Profilaktyka depresji w grupach w których występuję podwyższone ryzyko wystąpienia tej choroby (zwłaszcza depresji poporodowej, młodzieńczej oraz dotykającej osób w podeszłym wieku)

Program ten jest pierwszym ogólnokrajowym, systemowych działaniem prowadzonym w celu zwiększenia świadomości na temat depresji.