Promocja zdrowia

Polskie Ministerstwo Zdrowia prowadzi szereg działań mających na celu promocję zdrowia. Podobnie jak w zdecydowanej większości krajów rozwiniętych, celem jednostek administracyjnych działających w ramach zdrowia publicznego jest zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Są to przede wszystkim:

  • choroby układu krążenia

  • nowotwory

  • epidemie otyłości i cukrzycy

  • choroby zakaźne (HIV/AIDS, gruźlica)

    W ramach promocji zdrowia realizowane są między innymi działania w ramach programów zdrowotnych, takich jak na przykład Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej czy Program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn M45+.

    Ministerstwo Zdrowia prowadzi również kampanie na temat zdrowia psychicznego oraz współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Również podległa ministrowi zdrowia Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowuje akcje promujące i popularyzujące zdrowy styl życia.